Werkwijze

Warm zakelijk

De werkwijze van Artemis IZM is te omschrijven als ‘warm zakelijk’. Met aandacht voor mensen en oog voor verhoudingen bijt ik me graag vast in uw vraagstuk! Ik combineer empathie met een hands-on-mentaliteit en besluitvaardigheid. Ik hou een heldere blik op het doel, maar ook op de mensen met wie ik dat doel wil bereiken.

Daarnaast creëer ik gezamenlijkheid en draagvlak binnen de organisatie, door uw medewerkers actief te betrekken in het proces. Verantwoordelijkheden leg ik waar ze thuis horen, en waar het kan zo dicht mogelijk bij de werkvloer. Vanuit die ‘nieuwe’ verantwoordelijkheden ontstaan belangrijke structuren, meer werkplezier, meer draagvlak én meer ruimte. Bovendien ontstaan er een oplossing die beklijft, en een werkwijze die ook na mijn vertrek verankerd blijft binnen uw organisatie.

Altijd maatwerk
Ieder vraagstuk is anders en elke zorg- of welzijnsorganisatie werkt op een andere manier. Mijn werk is daarom altijd maatwerk. Samen met u schrijf ik een duidelijke opdrachtomschrijving, op basis waarvan we concrete afspraken maken en aan de slag kunnen. De koers en visie van uw organisatie vormen daarbij het uitgangspunt.

Wilt u meer weten over mijn werkwijze? Neem gerust contact met mij op!